دبستان دکتر محمود افشار

بازگشائی مدرسه

بازگشائی مدرسه در مهرماه ۱۴۰۰: کلیپ بازگشائی مدرسه در مهرماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نمایشگاه پروژه های نوروزی

نمایشگاه پروژه های نوروزی: مجموعه آلبوم  دیجیتال نمایشگاه پروژه های دانش آموزان در فروردین ماه ۱۴۰۰

دست سازه های دانش آموزان

مجموعه ای از دست سازه های دانش آموزان در قالب کلیپ

قصه ای از زمستان در شب یلدا

کاری از کانون یاری گران زندگی مدرسه ابتدایی دکتر محمود افشار یاریگر بردیا زندی لک منطقه ٣

جشن شب یلدا

کاری از کانون یاری گران زندگی مدرسه ابتدایی دکتر محمود افشار

پیشگیری از آسیب های اجتماعی مواد مخدر

یاری گران زندگی دبستان محمود افشار

راه های پیشگیری ومراقبت در زمان وقوع زلزله

کاری از کانون یاری گران زندگی مدرسه ابتدایی دکتر محمود افشار. یاریگر پوریا باخدا کلاس چهارم آموزش و پرورش منطقه۳

آسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی: کاری از کانون یاریگران زندگی مدرسه محمود افشار #منطقه٣ یاریگر:امیرسام شفیعی پایه : سوم دبستان #دبیرخانه کانون یاریگران زندگی منطقه ٣